• Betrouwbare en eerlijke service
  • Discreet bureau
  • De echte Boyfriend Experience
  • Snelle en heldere communicatie

Privacy Beleid Mr. Perfect 2021

Welkom bij International High Class Gigolo Service Mr. Perfect! Het is onze missie om voor u een onvergetelijke ervaring te verzorgen. Om een boeking voor u te kunnen verzorgen vragen wij u wat persoonlijke gegevens aan ons door te geven bij uw aanvraag. Natuurlijk begrijpen wij dat uw privacy belangrijk voor u is, wij zullen ons daarom te allen tijde inspannen om uw (persoons)gegevens discreet en met vertrouwen te behandelen. 

Wanneer past Mr. Perfect het privacy beleid toe?

Als u gebruik wilt maken van de dienstverlening van Mr. Perfect dient u contact met ons op te nemen middels e-mail, telefoon, WhatsApp of het boekingsformulier. Op alle informatie die voortvloeit uit bovenstaande contactmogelijkheden is het privacy beleid van toepassing. 

Welke informatie verzamelt Mr. Perfect?

Als u contact met ons opneemt dan levert u tijdens dit contactmoment zelf informatie bij ons aan. Tevens maken wij gebruik van openbare bronnen en verifiëren wij de door u verstrekte informatie. Het is niet toegestaan om onjuiste informatie aan ons te verstrekken. Indien u onjuiste of onvolledige informatie aan ons verstrekt houden wij ons het recht voor om een boeking te annuleren of deze niet met u overeen te komen. 

Als uw boekingsaanvraag wordt gehonoreerd door ons en wij met u daadwerkelijk een boeking overeenkomen, verzamelen wij de volgende informatie: uw naam, uw contactgegevens (e-mail en telefoonnummer), uw leeftijd en uw persoonlijke voorkeuren. Indien mogelijk verzamelen wij ook wat aanvullende informatie over u als persoon. Het laatste om een zo goed mogelijke match te kunnen maken.

Indien uw boekingsaanvraag niet gehonoreerd kan worden door ons, en aldus niet resulteert in een daadwerkelijke boeking, bewaren wij alleen uw e-mailadres en andere correspondentie. 

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onderstaande redenen:

  • Om voor u een passende match te maken met een of meerdere van onze high-class gigolo’s;
  • Om een boeking voor u op de perfecte manier samen te stellen;
  • Om eventuele toekomstige boekingen te optimaliseren;
  • Om de persoonlijke veiligheid en de gezondheid van onze high-class gigolo’s te beschermen;
  • Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde informatie te verzamelen.

Alle persoonlijke informatie die door ons verzameld en verwerkt wordt, wordt nimmer verwerkt of verzameld voor andere doeleinden dan het naar beste kunnen verzorgen en uitvoeren van onze dienstverlening. 

Wij zullen nimmer contact met u initiëren, dit uit respect voor uw privacy, tenzij hier een dringende reden voor is.

Hoe lang bewaart Mr. Perfect uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie gedurende de periode dat wij deze nodig hebben voor de doelstellingen beschreven in de bovenstaande alinea. De Nederlandse wetgeving verplicht ons bovendien om dergelijke informatie minimaal 7 jaar te bewaren. Nochtans worden uw gegevens na 3 jaar geanonimiseerd. 

Indien in het verleden sprake is geweest van ongewenst gedrag gericht aan onze onderneming of gericht aan een of meerdere van onze high-class gigolo’s, kunnen wij uw gegevens langer bewaren dan de wettelijke bewaartermijn. Dit doen wij om onze onderneming te beschermen. 

Het delen van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden binnen onze onderneming niet gedeeld, mits dit strikt noodzakelijk is om uitvoering te geven aan uw boekingsaanvraag of indien de veiligheid van een of meerdere van onze high-class gigolo’s in gevaar dreigt te komen/ zijn. 

Hoe beschermt Mr. Perfect uw persoonsgegevens?

Voor zover dat van ons gevergd kan worden zullen wij ons te allen tijde inspannen om naar alle redelijkheid en billijkheid uw persoonsgegevens en aanverwante informatie te beschermen. Wij hechten veel waarde aan discretie en privacy en baseren ons beleid dan ook op deze kernwaarden.

Wij maken net als vele andere websites gebruik van cookies. Dit is nodig voor een optimale belevening van onze website. Helaas is het niet mogelijk om gegevensoverdracht of opslag via internet met een 100% veiligheid garantie te verzekeren. 

De rechten omtrent privacy 

Volgens de Nederlandse toepasselijke privacywetgeving heeft u te allen tijde recht op het inzien van uw persoonsgegevens en aanverwante informatie die wij van u in ons bezit hebben. Als u van mening bent dat de gegevens die Mr. Perfect in het bezit heeft onjuist zijn, kunt u een verzoek indienen via het contact formulier om uw gegevens aan te laten passen. Als er volgens u geen gegronde redenen bestaan voor het feit dat wij uw persoonsgegevens bewaren of verwerken kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in zijn geheel of gedeeltelijk te laten wissen.

Wijzigingen in de wetgeving 

Momenteel wordt er nog veel gesleuteld aan een waterdichte privacywet, dit kan resulteren in meerdere aanpassingen van ons privacy beleid. Wijzigingen kunt u vinden op onze website. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons op nemen. 

Contactgegevens

Tel: + 31 6 25 25 60 46

WhatsApp: + 31 6 25 25 60 46

Email: info@mr-perfect.nl

Mr Perfect

KvK: 82733260
Btw: 862583688B01

Services

Arrangementen
Experiences

Gigolo’s

Bekijk onze gigolo’s